Välj rätt typ av gänglåsning för produktionen

Idag så finns det stora möjligheter då man ser på val av skruvar och skruvlås. Skruvlåsning och gänglåsning är samma sak och innebär i praktiken att man ser till att skruven sitter som den ska. Men det finns fler fördelar med att låsa en skruv med en gänglåsningsmetod. Man kan nämligen se till att låsningen ger fler fina egenskaper som skydd mot korrosion. Det får betydelse för metallprodukter som kommer att utsättas för vatten. För att välja rätt typ av gänglås så kan man tänka på följande saker…

Gänglåsning som man kan demontera

Man kan välja ett lås som går att demontera och tvärtom. Här måste man betänka hur delen eller produkten kommer att användas. Om det finns anledning till att tro att man vid något tillfälle kommer att vilja byta ut skruvar så är det förstås mycket bra med ett gänglås som inte är permanent. Om det däremot är så att man vill få högsta kvalitet på produkten som kommer att användas och slitas innan skruvarna behöver bytas så kan den permanenta versionen vara att föredra.

Innan man väljer så är det viktigt att man ser närmre på den unika produktion som man jobbar med. Redan då man stansar fram delar och förbereder sig för montering så är det klokt att tänka framåt och diskutera saken. Ju tidigare man har hela planen klar desto bättre. De som jobbar dagligen med gänglåsning har mycket information att ge och kan tala om vad som kommer att passa bäst för olika typer av produktioner.

Tätning som man kan lita på

För projekt som ska klara av hög belastning vad gäller väder och vind så finns det god anledning att välja gänglåsningen som ger en tätning som man kan lita på. Om man inte vill att skruvarna ska vara vägen in för vatten så måste man se till att förspänningen håller på ett bra sätt. Då skruvarna utsätts för vibrationer och belastningar så måste skruvlåsen klara av att förbli täta. Om inte detta fungerar så kan man snart ha en skada som blir svår att reparera.

Styrka på gänglåset

Man kan också se på gänglåsets faktiska styrka. När man till exempel använder sig av kemisk mikrokapslad skruvlåsning så får man en högre styrka på låset. Om detta är viktigt så kan denna variant vara att föredra. Den här varianten kan man demontera om man vill, men det kan vara bra att veta att den inte kommer att vara justerbar. Det måste bli rätt från start. Dessutom så blir kostnaden ofta högre på den här typen av lås och det får ju också betydelse.

När man ska välja styrka så är det viktigt att man betänker hur användning och slitage kommer att se ut. Det här är återigen något som man måste diskutera med kunniga personer. Man sparar knappast pengar på en produktion som ger undermåliga produkter på grund av att skruvlåsen inte håller måtten. Men för att ge en slutkund ett rimligt pris så måste man ingående se på denna kostnad och den styrka som man får långt innan produktion av delar går igång.

Möjligheten att återanvända samma skruvlås flera gånger

Något som kan leda till bättre ekonomi för slutkunden är möjligheten att återanvända skruvlåsen. Kan man demontera och göra om så kan det vara en stor fördel. Det här kräver förstås att gänglåsningen inte tappar i kvalitet för att man återanvänder och gör om. Det måste man undersöka innan man bestämmer sig för att uppdatera med samma gänglåsning eller köpa helt nytt. Det får inte bli för svårt att demontera och göra om för då kan kostnaden för detta moment sticka iväg varpå man inte tjänar mycket på återanvändningen.

Ekonomi är viktigt men det är som sagt ännu viktigare att få den kvalitet och flexibilitet som man är ute efter. Detta kräver att man ser på alternativen mycket noggrant innan ett beslut om modell av gänglåsning fattas.

21 aug 2017