Tunnplåt & bandstål för många syften

Inom metallindustrin har man under många år lärt sig att utnyttja metallens alla egenskaper på bästa sätt, genom att bland annat använda sig av processer för att forma metaller och kombinera dem med andra material för att skapa starka, formbara legeringar. Tunnplåt & bandstål är två typer av material som är tunna, flexibla och mycket formbara. Dessa kan användas till att tillverka en rad produkter, alla med fördelen att metallens styrka och slittålighet utnyttjas samtidigt som produkten eller komponenten är lätt och smidig.

Smidighet med tunnplåt & bandstål

Material som är starka och hårda är allt som oftast även mycket kompakta och tunga, vilket gör hanering av och tillverkning med dem till en ofta krånglig process. Men med tunnplåt & bandstål har man genom valsning skapat tunna skikt av plåt och stål som gör materialet smidigt och hanterbart. Ofta ligger plåten på endast några millimeter vilket innebär att kraften som krävs av maskiner och verktyg inte är särskilt stor. Naturligtvis krävs fortfarande starka verktyg och avancerat maskineri för att få fram de typer av exakta mått och komplexa produkter som dagens samhälle kräver, men processen är bra mycket smidigare än att bearbeta kraftiga metalldelar. Både tunnplåt och bandstål är mycket efterfrågade som material och kan bearbetas med en rad olika tekniker för att på bästa sätt få fram kvalitativa slutprodukter.

Variationer i hantering

Hur gör man då för att få fram exempelvis ett produktställ till en butik, skåp för skolor eller delar av tak och byggnader? Beroende på vad som ska tillverkas och om det handlar om plåt eller stål, eller både och, så finns det olika processer för att nå målet. Behöver man rostfria produkter måste man veta detta tidigt i processen så att man när det passar ser till att ytbehandla själva grundmaterialet från början, för att slippa kostsamma och tidskrävande rostskyddsbehandlingar för varje enskild produkt när de är färdiga. För att få ner tjockleken på plåt och stål måste man använda valsning, vilket åstadkoms på olika sätt beroende på syfte och material. Det finns så kallad kallvalsning som sker i rumstemperatur medan varmvalsning av stål sker i temperaturer på runt tusen grader.

Kompetent tillverkning

Det finns gott om företag som arbetar huvudsakligen med plåt och stål, och dessa är precis de du vill samarbeta med under tillverkningen av en komponent eller produkt. Kontakta flera företag redan på planeringsstadiet. De kan ge dig förslag på lämpligt tillvägagångssätt samt uppskatta hur lång tid det kommer ta, och den ungefärliga slutkostnaden. En genomtänkt process spar både tid och pengar för alla inblandade parter, och ger dessutom resultat. Produkter av högsta kvalitet som håller vad företaget har lovat i form av utseende och egenskaper är det man ska kunna förvänta sig som kund.