Forma med bockning

Inom metallindustrin arbetar man med en mängd olika tekniker och maskiner för att nå de professionella och exakta resultat som vi dagligen ser i avancerade metallprodukter. Vare sig det handlar om möbler, metallrör, köksprodukter eller delar av motorer och maskineri så krävs numera att metallkomponenter kan produceras i stora mängde både exakt, snabbt och till ett bra pris. En av de vanligaste och mest versatila formerna av metallbearbetning är bockning. Tack vare denna teknik kan man forma och böja olika metaller av olika tjocklek till lämplig vinkel eller form.

Bockning som teknik

Det finns en hel del olika typer av bockning som är anpassade efter olika metaller och dess tjocklek, och som är ideala att använda för olika syften och den önskvärda slutgiltiga formen. Man utnyttjar med denna teknik kraften i böjmoment för att forma metaller på ett önskvärt sätt. Detta sker genom att i bockningsmaskiner pressa metallen mellan arbetsstycken och på så sätt böja den till en specifik form. Olika metaller passar olika väl för detta, då det alltid finns en risk för sprickor och skador men med alla de bockningstekniker och maskiner som har utvecklats är det fortfarande en brett använd typ av bearbetning som passar för många produkter och komponenter.

Olika typer

Beroende på vad som ska bockas och vilken form man är ute efter används olika tekniker och olika maskiner. Några av de vanligaste typerna av bockning är rörbockning, plåtbockning och trådbockning. Med rörbockningen så är det precis som hörs på namnet rör som ska formas till. Detta är något som är användbart till allt från duschstänger och möbler till hela avloppssystem. Rör har en unik styrka då ihåligheten gör dem lättare samtidigt som de är mycket starka, och naturligtvis kan flytande ämnen såsom vatten forslas genom dem. Med plåtbockning formar man plåt vilket är flexibelt och mycket tunt och tack vare bockningen utnyttjar man denna lätthanterliga metall och formar den i ett enda stycke, istället för att behöva skära och sammanfoga. Även inom trådbockningen arbetar man med en tunn och flexibel form av tråd, så kallad metalltråd, som kan bändas till alla möjlig finurliga former och användas till hyllor, krokar och butiksinredning.

Effektivitet och kostnad

Bockning kan utföras både manuellt och med automatiserade maskiner, och båda metoderna används på svenska industriverkstäder. Idag använder man dock i stor utsträckning automatiska alternativ, då det gör processen effektivare. De bockningsmaskiner som används är högst avancerade och med hjälp av datorteknik kan maskinen instrueras till att följa exakta program utan att en människa hela tiden behöver vara närvarande och mata in kommandon. Tack vare att automatiseringen ökar effektiviteten så går även priserna ner, och stora volymer av en komponent kan tillverkas i mycket hög kvalitet men samtidigt till förmånligt pris.