Stansmaskiner i Sverige

Idag är lasertekniken väl etablerad. Den används inom många olika områden och givetvis inom svensk metallindustri. Svenska industriföretag kan erbjuda stansmaskiner som tillhör den senaste generationen. Detta ger flera viktiga fördelar.

Stansmaskiner som erbjuder hög kvalitet

När stansmaskiner erbjuder hög skärningskvalitet blir de särskilt intressanta. Precisionen bygger på flera viktiga faktorer. Och samtidigt är maskinerna gjorda för att vara flexibla att jobba med. Det betyder att den svenska verkstaden kan ta på sig många olika typer av projekt med fina resultat.

Industriautomationen är en nyckelfaktor

I Sverige finns det även lång erfarenhet av industriautomation och det får betydelse även då det ska stansas och beskäras med laser. En hög automationsnivå ger operatörer nya spännande uppgifter. Det krävs mer kunnande och utbildning för att driva processen. Men samtidigt kan operatörerna som driver de högteknologiska maskinerna få så mycket mer gjort på kort tid.

Snabb produktion ger bättre ekonomi

Att en operatör ensam kan driva en process som tidigare hade krävt ett helt arbetslag får stor betydelse för ekonomin. Stans- lasermaskiner som står på svenska verkstäder jobbar snabbt. Hastigheten påverkar varje projekts ekonomi. Men det är inte bara den snabba automationen som ger god ekonomi.

Moderna lasermaskiner drar mindre energi. Det här är också något som ger besparingar. Svenska verkstäder med stans- lasermaskiner kan göra mycket mer till lägre priser. Kombinationen av låg energikostnad och snabb, precis produktion är en dröm som gått i uppfyllelse.

Med tanke på hållbarhet

I Sverige är det också stor fokus på hållbarhet. Det märks även inom industrin. De stans- lasermaskiner som används är miljövänliga. De drar ju mindre energi och är också gjorda för att effektivisera produktionsprocessen på ett smart sätt.

Hållbarheten är av intresse för hela produktionskedjan och den kan också ses som en viktig del av marknadsföringen. Slutkonsumenten vill veta att produkten som har tagits fram inte har skadat djur och natur.

Höga krav möts i Sverige

Om vi ser på utvecklingen av metallindustrin har senare år inneburit enorm utveckling. Och den har inte förblivit en hemlighet. Idag finns det mycket stora krav i Sverige om vad som ska gå att tillverka och hur snabbt. Det är nästan så att vi glömmer bort att det faktiskt fortfarande behövs en hel del forskning och utveckling inom områden som batterikraft.

Svenska verkstäder som jobbar med de allra senaste stans- lasermaskinerna är duktiga. De kan möta kraven som ställs på produktivitet såväl som på god ekonomi och miljövänlighet. Det är unikt och något som gör att andra länder också blickar mot Norden för att få hjälp med produktionsprocesser som håller måttet.

Med den unika know-how som svenska industriföretag har är det inte bara så att de kan ta sig an produktionsprojekt som kräver mer. De kan också förfina produktionen så att den ger ännu bättre resultat!

6 dec 2019