En dagvattenkassett måste ha rätt form

Rätt form kan ses som ledord inom industrin. När delar och produkter tillverkas så måste de ha en form som är i enlighet med plan. Ett hål stansas med tanke på hur det ska användas. Om det ska finnas plats för ett rör så måste det tas med i beräkningen för storlek på stans. På samma sätt så tillverkas en dagsvattenkassett med tanke på framtida bruk. Kassetten ska leda vatten vidare i ett system som kan vara litet eller mycket stort.

En dagvattenkassett leder vatten

En dagvattenkassett har som främsta uppgift att leda vatten. När det regnar på kraftigt så finns det risk för översvämning. På ställen som parkeringar och vägar så kan detta ställa till med stora bekymmer. Även hus kan skadas om det samlas stora mängder vatten vid grunden.

En dagvattenkassett kan grävas ner under marken där den väntar på att vatten ska rinna till. Kassetten kommer att fånga upp vattnet och sedan föra det vidare i system av rör och vattenmagasin.

Många kassetter och rör

När en dagvattenkassett är en del av ett större system så måste den har en passform som gör det enkelt att koppla på rör och andra dagvattenkassetter. Det här tänker man på redan i planeringsstadiet. Det finns standardformat för dagvattensystem av plast som ska ligga under mark.

Precis som maskinskydd ofta är så är dagvattenkassetterna gjorda av plast. Det här är ett material med många fördelar. När det handlar om passform så är det förstås viktigt att plasten inte är för mjuk. Om den är det så kan rör lossna och så kanske det inte går att koppla samman på ett effektivt sätt.

Stora system med dagvattenkasseter, dagvattenmagasin och rör kan sträcka sig över parkeringsplatser och vägar. Då gäller det verkligen att det går att sätta samman delarna på ett effektivt sätt. En stor fördel är att plasten är lätt att hantera. Det gör att de som jobbar med installation inte behöver använda sig av stora maskiner och robotar för att lyckas med projekten.

Smart tillverkningsteknik

Dagvattenkassetter tillverkas med hjälp av moderna maskiner som kan forma plasten på ett perfekt sätt. Formgjutning används inte bara då det ska tas fram metalldelar. Den är mycket användbar också då saker av plast ska tillverkas.

Med programmering så får maskinen veta precis hur den ska bete sig. Kassetten kommer många gånger att tillverkas i en enda omgång. Då kommer alla former att vara precis som de ska vara för kommande montering och installation. Det här spar på tid och även på pengar vilket är en stor sak inom industrin.

5 jul 2018