Sälja aktiebolag som utför plåtbearbetning

 

Sälja aktiebolag som utför plåtbearbetning

Det kan finnas olika anledningar till att man vill sälja ett företag som utför plåtbearbetning och det betyder inte nödvändigtvis att det rör sig om en verksamhet som inte fungerar. Kanske är det så att personliga planer leder till att man inte längre kan jobba på samma vis och därmed behöver avveckla verksamheten eller låta den fortgå i någon annans regi. Man kan sälja aktiebolag för snabbavveckling såväl som för fusion eller annan typ av fortsatt verksamhet. Hur man ska göra väljer man förstås själv, men det kan vara bra att betänka att god kunskap om stansning och pressning inte är samma sak som kunskap om försäljning och köp av bolag.

Sälja aktiebolag till bästa möjliga pris

För att få bästa möjliga pris så ska man först och främst betänka vem man säljer till. Om man inte har ett kontaktnät som inkluderar möjliga köpare så kan det vara klokt att vända sig till ett företag som har det och som på olika sätt kan ta hand om bolaget och verksamheten.

Man kan göra företaget redo för försäljning på olika sätt och det här är också något som man får hjälp med då man vänder sig till att företag som är expert på försäljning av aktiebolag. Ett av de första tipsen brukar vara att man skär ner på onödiga kostnader. Ett företag som har lägre kostnader och samtidigt goda intäkter är givetvis mer värt än det som drivs på ett oekonomiskt vis. Samtidigt så finns det fördelar med en verksamhet som har potential. Avtal med bra leverantörer såväl som kunder kan påverka försäljningen på ett positivt sätt.

Om man planerar att sälja verksamheten så kan det vara klokt att ligga lite lågt med lager. Ett stort lager som inte är sålt är inte alltid så intressant för köparen som kanske har tänkt styra verksamheten i en ny riktning med tillverkning av en annan typ av metalldelar.

En diskret försäljning

Det går alldeles utmärkt att hålla försäljningen hemlig. Man behöver inte låta alla få veta att man kommer att sälja aktiebolag, och att man kanske kommer att lämna branschen. Här är det förstås bra att sälja till ett företag som jobbar på ett professionellt sätt och som inte sprider informationen om försäljningen hur som helst. Om man väljer att sälja själv så kan det bli lite svårare att hålla det hemligt även om man bara pratar med andra seriösa aktörer inom plåtbearbetningsbranschen.

När man vänder sig till ett företag som köper aktiebolag så kan det ju vara så att man inte behöver lägger ner tid på att hitta en köpare som kommer att driva verksamheten vidare, och då går försäljningen så pass snabbt att den kan hållas hemlig långt efter att den är avklarad.

6 nov 2016