Effektivisera produktionen med legoarbete

Dagens metallindustri är komplex. En produkt som tillverkas går igenom en lång rad arbetsmoment innan den når sin slutgiltiga form, och varje enskilt moment kräver sin tid, rätt maskiner samt mänsklig kompetens inom området. Det är näst intill omöjligt att hitta en industriverkstad som har tillgång till alla de avancerade maskiner som finns idag, eller har tillräcklig kompetens och erfarenhet inom varje specialområde. Därför är legoarbete en smart lösning, som innebär att man tar hjälp av företag för vissa delar av processen som man själv inte har rätt verktyg eller personal till.

Legoarbete som lösning

Självklart är det ideala att ett och samma företag kan göra produkten till så stor del som möjligt, och detta är ofta möjligt. Men det är i slutskedet som legoarbete är ett lämpligt alternativ. Kanske behövs en del efterbearbetning och finslip för att produkten ska vara helt leveransklar och detta kan vara något som kräver mer personal eller helt enkelt ett fysiskt utrymme som den verkstad som hade alla nödvändiga maskiner inte har. Istället för att se detta som ett stort problem kan man se det som något alla vinner på. Man får helt enkelt det bästa tillgängliga under hela tillverkningsprocessen, där det mest lämpade och kompetenta företaget tar hand om den del där de har störst expertis.

Olika moment

När ska man då använda sig av legoarbeten? En del som ofta dyker upp i dessa sammanhang är svetsning och andra moment som ibland kan behöva göras för hand. Det finns maskiner som kan göra detta, men för mycket delikata detaljer behövs ibland en van mänsklig hand för att nå bästa resultat. Erfarna svetsare finns dock inte tillgängliga på varje verkstad, så detta är något man kan kontakta ett annat företag för. Även lackering eller andra ytbehandlingar som görs alldeles innan montering och leverans behöver man ofta ett annat företag till, som är mer inriktad på denna del i produktionen snarare än själva metallbearbetningen. När man kontaktar företag för att ta hjälp med relevant efterarbete så är det smart att finna ett som kan göra allt det man behöver, plus montering och leverans. På så sätt minimerar man det slöseri med tid och pengar som går åt till att transportera produkterna kors och tvärs mellan olika platser.

Planering är a och o

Så länge legoarbeten är del av bilden redan på planeringsstadiet behöver det inte innebära varken krångel eller alltför lång produktionstid. Alla inblandade företag måste ha översikt över och förståelse för hela processen, även de delar de inte har hand om, för att kunna utföra sina moment så korrekt som möjligt. Risken för misstag och missförstånd är ju lite större så fort flera separerade verkstäder är inblandade, men så länge man arbetar med tydlig, rak kommunikation behöver man inte stöta på problem. Se även till att ha en generös tidsplanering som ger utrymme för eventuella förseningar så att inte ett litet misstag stjälper hela tidsplanen.