Högre säkerhet för operatörer som jobbar med kantpressar

 Hur hade dessa lådor fått detta utseende utan en kantpress?

Det kan bli riktigt farligt att jobba med en kantpress. När man betänker vad denna maskin gör så inser man snabbt att ett finger mellan de två delarna som knips ihop för att pressa metallen är riktigt illa. Numera så händer det alltmer sällan att operatörer skadas av kantpressar och det beror framförallt på att de nyare pressarna blir allt bättre vad gäller säkerhetsaspekten. Det här är inte bara något som gäller kantpressning. Alla moderna industrimaskiner utvecklas för att bli säkrare så moment som bockning, stansning och övrig metallbearbetning har blivit tryggare för de operatörer som befinner sig på verkstadsgolvet.

Smarta kantpressar

Nya industrimaskiner kommer med smarta funktioner som gör att man som operatör får mindre att oroa sig för. Om ett finger skulle komma emellan i kantpressen så ska det finnas system på plats som märker detta och som gör att operationen omedelbart avbryts. Det här kan förstås innebära att man redan har skadat sig rejält, men säkerhetssystemet som finns på plats kan leda till att man inte förlorar hela handen.

Redan innan ett finger kommer i vägen så finns det mycket som kan göra att man helt undviker den här typen av scenario. Maskinerna skapas med en design som gör det lättare för en operatör att komma åt utan att röra farliga delar och komma för nära farliga moment. Här är det förstås så att den nya tekniken där automation är en viktig ingrediens leder till mindre mänsklig kontakt med farliga delar.

Många av de nya funktioner som kan ses i moderna kantpressar har inte utvecklats med tanke på säkerheten utan med tanke på snabbhet. Men intressant nog så tycks ökad produktionstakt vara synonym med ökad säkerhet för operatörer just för att den innebär mer automation och mindre mänsklig inblandning under arbetsprocessen.

Smarta operatörer

Men det är inte bara tekniken som blir smartare. Man måste även se till att operatörer får goda instruktioner om hur maskiner ska hanteras och hur nya system fungerar för att säkerheten ska bli maximal. De företag som investerar i kurser och som ser till att det finns tydliga riktlinjer för hur man jobbar på verkstaden har stora fördelar av detta. Operatörer måste förstås också klara av den nya tekniken och förstå hur de ska dra störst nytta av kantpressar som har automatisk verktygsväxling men som även kräver att man byter ut och hanterar verktygen manuellt då och då.

Ergonomi är också viktigt

Något man inte ska glömma då man talar om säkerhet är ergonomi. Genom att anpassa arbetet till de förutsättningar som vi människor har så ser man till att det blir säkrare. Det här innebär också att man får en bättre arbetsmiljö där man inte blir trött fysiskt eller mentalt. Med industrimaskiner så är det förstås så att man trots automation måste göra inställningar och ta hand om utmatning och inmatning. Det här är moment som kan bli slitsamma och som kräver att man har matningsbord och annan utrustning som kan regleras så att varje operatör får utrustning som passar hans eller hennes fysiska förutsättningar.

Ljusridåtekniken utvecklas

Det är mycket vanligt med så kallad ljusridåteknik som ser till att det finns en slags osynlig vägg framför kantpressen. Det här gör att man kan upptäcka felsteg och i tid hindra olyckor. Men ljusridåtekniken är inte optimal och därför så utvecklas den. I de fall där man jobbar manuellt med mindre volymer så kommer ljusridån inte att vara så bra och då behöver man andra system som kan varna och se till att operatören inte utsätts för onödiga faror. Idag så kan man se olika teknik som är till för ökad säkerhet. Man använder sig till exempel av laser för att bättre övervaka olika arbetsprocesser och man ser till att de system som används går att anpassa till olika arbetsplatser och till olika produktioner.

16 feb 2017