Effektivitet med gasskärning

Metallindustrin utvecklades kraftigt under 1900-talet och är idag en industri som har en mängd fiffiga och avancerade tekniker till sitt förfogande, detta för att tillmötesgå samhällets allt större krav på metallprodukter som håller högsta möjliga kvalitet och som samtidigt är billiga att producera. Gasskärning är en skärningsmetod där gas och höga temperaturer samverkar för att beskära stora som små komponenter, och är en av de absolut populäraste skärningsteknikerna.

Varför gasskärning?

Skärning är ett samlingsnamn för en mängd olika skärningstekniker där olika material och processer är med i bilden, men alla med syftet att på ett smidigt sätt skära det ganska svårskurna materialet metall. Just gasskärning är mycket utbrett tack vare dess varierade användningsområde och effektivitet. Med denna teknik kan man beskära både stora och små metallkomponenter som är allt från 0,5 till 2500 mm tjocka. Metoden används framförallt på stål, både legerad och olegerad, och är mycket kostnadseffektiv. Just stål är en mycket användbar form av metall som mestadels består av järn, och används i allt från hushållsapparater till bilar. Därför är det viktigt med metoder som är mångfacetterade, och kan anpassas till vitt skilda design och syften.

Hur fungerar det?

För att gasskärningen ska fungera gäller det att metallen som används brinner i oxygen. Det är nämligen faktiskt oxygenet som skär i metallen, och inte som det kanske låter gasen. Gasen används nämligen som bränsle i skärbrännaren som värmer och mjukar upp metallen. När tillräckligt hög temperatur har uppnåtts så tillför man oxygen i en stråle som då skär metallen och beroende på hur man riktar strålen och vilka munstycken som används kan man anpassa tekniken till olika stora och tjocka metallstycken. Det finns flera viktiga saker att ta hänsyn till för att resultatet ska bli bra. Förbehandlingar som ser till att metallytan är helt ren är centrala, då smuts såväl som föroreningar kan orsaka komplikationer som i slutändan gör processen långsammare och därmed dyrare. Dessutom är planering och utförande viktiga att göra noggrant, då man hanterar höga tempreaturer och slaggprodukter. Korrekt utrustning i form av heltäckande och skyddande arbetskläder är ett måste, såväl som säker hantering och avledning av slaggprodukter medan maskinen arbetar.

Manuellt eller automatiskt

Gasskärning kan utföras både manuellt och automatiskt, och båda dessa tekniker används idag då de lämpar sig för olika syfte. Även om maskiner numera hanterar det mesta inom industrin då de många gånger är effektivare än människan, så kan de inte göra allt. Exempelvis större arbetsstycken krävs manuell hantering av medan mindre komponenter kan läggas på en plan yta och sedan bearbetas med en maskin. I Sverige finns gott om företag som kan hantera både manuella och automatiserade skärbrännare, så att man på bästa sätt kan hantera de olika produkter som marknaden behöver.