Automatsvarvning och stansning i samma maskin

Fleroperationsmaskiner är inget nytt. Faktum är att verkstäder alltid har försökt hitta processer som gör att det går att utföra flera moment på kortare tid. Med maskinerna som inkluderar fler verktyg så får det att utföra automatsvarvning och sedan stansning och mer på mycket kort tid. Det leder till fler delar på kortare tid vilket är en mycket stor fördel för verkstad och slutkund.

Automatsvarvning på hög nivå

Men det räcker inte att ha en maskin som kan göra mycket. Den måste utföra arbetet på ett bra sätt. De delar som produceras måste ha rätt dimensioner. Det får de då maskinen kan programmeras och alltid ge samma automatsvarvning. Det finns flera detaljer som får betydelse vid val av maskin för arbetsprocess.

Bara för att man sätter samman flera arbetsprocesser som bockning och pressning i en maskin så får det inte betyda att kvaliteten för varje moment sänks. Fleroperationsmaskinen måste vara minst lika effektiv och kraftfull som bockningsmaskinen som enbart bockar.

För att automatsvarvningen i en maskin som gör flera saker fortsatt ska ge hög kvalitet så är det viktigt att välja rätt. När maskinen ska köpas så måste man se på de produktionsprocesser som blir aktuella. Det kan ju vara så att det kommer att löna sig bättre att satsa på en svarv som inte gör annat än svarvar.

Fler verktyg i samma maskin

Hur många verktyg kan man ha i en och samma maskin? Många! Det är klart att en kantpress inte ryms i maskinen som ska bocka och stansa. Men vissa böj kan man ändå få till med rätt verktyg. Det går att designa maskiner så att de har de verktyg som kommer att krävas för en viss produktion.

Sedan så går det att byta ut verktyg för nästa produktion. Det här ger stor valfrihet och möjligheten att ta på sig fler uppdrag. Det är också en anledning till att fleroperationsmaskiner är så pass populära.

Automatisk felsökning

Något som är så fördelaktigt med modern automatsvarvning och fleroperationsmaskiner är att det är lätt att felsöka. Stansverktyg som inte fungerar som de ska kan lätt bytas ut då man får signaler om detta i tid. Samma sak gäller för svarvar och bockar. Med automatiska system och datorer så blir tillverkningen otroligt smidig.

Operatören kan hänga med i vad som händer inuti maskinen utan att öppna den. Det spar tid och gör arbetet för operatören bra mycket enklare. Det betyder förstås att den som jobbar med maskinerna också måste lära sig programmering för att klara av felsökning och service av varje industrimaskin som finns på golvet.

13 nov 2018